CONTACTS

Некст Травел ЕООД

Адрес: 1000, София ул. Никола Михайлов № 1

№ за идентификация 175398409

М.О.Л: Нели Такева

Банка: Първа ИнвестиционнаБанка

BIC: FINVBGSF

Левова с/ка: IBAN BG11FINV91501000211063

Eврова с/ка:IBANBG88FINV915010EUR0N7LD

office@nexttravel.bg

+ 359 2 439 03 30 

+ 359 2 439 03 31

www.nexttravel.bg